02 / 4464 1645 (Po - Pia 8.00 - 16.00) office@rozvodmanzelstva.sk

Advokátska kancelária v Bratislave. Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie BSM.

Vieme Vám pomôcť.

Potrebujete spracovať návrh na začatie konania o rozvod manželstva, určiť vyživovaciu povinnosť partnera voči maloletým deťom, vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) alebo zastupovať pred súdom? V takom prípade sú Vám k dispozícii služby našej advokátskej kancelárie.

[arve url="https://rozvodmanzelstva.sk/wp-content/uploads/2017/06/rozvodmanzelstva.sk_video_frontpage.mp4" mode="normal"]
Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie a BSM

Rozvod manželstva

Rozvod manželstva je jeden z troch spôsobov zániku manželstva, a to popri zániku manželstva smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho.

Advokát:

 • Vám poradí, aké dôkazy je potrebné zabezpečiť,
 • Vám spracuje písomný návrh na rozvod manželstva,
 • podá za Vás návrh na súd,
 • Vás bude zastupovať v konaní na súde.
Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie a BSM

Deti a výživné

Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Na jeho výživu prispievajú obaja rodičia podľa svojich možností a majetkových pomerov.

Advokát:

 • Vám poradí, aké povinností ma druhý z rodičov,
 • Vám spracuje písomný návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa,
 • podá za Vás návrh na súd,
 • Vás bude zastupovať v konaní na súde.
Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie a BSM

Majetkové vyporiadanie

Bezpodielové spoluvlastníctvo je majetkové spoločenstvo manželov, v ktorom nie je možné kvantitatívne určiť podiel manželov na vlastníckom práve.

Advokát:

 • Vám poradí, aké možnosti máte pri delení majetku,
 • Vám spracuje písomný návrh na vyporiadanie BSM,
 • podá za Vás návrh na súd,
 • Vás bude zastupovať v konaní na súde.

Cenník

Odmena advokáta je štandardne upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Paušálna odmena

Pri paušálnej odmene je cena za dohodnutý súbor právnych úkonov pre klienta fixná.

Hodinová odmena

Pri hodinovej odmene sa cena určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Tarifná odmena

Tarifná odmena podľa počtu vykonaných úkonov dohodou alebo podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z.

Online objednávka bezplatnej konzultácie

Ponúkame Vám možnosť bezplatnej 30 minútovej konzultácie k problematike rozvodu, detí a výživného a majetkového vyporiadania. Objednať sa môžete ihneď. Objednávku Vám potvrdíme emailom. V prípade záujmu o stretnutie ešte dnes, prosím kontaktujte nás telefonicky.

[app_monthly_schedule title=““ logged=“Kliknite na voľný deň pre objednávku termínu. Ak Vám nevyhovuje mesiac, kliknite na ďalší mesiac.“ notlogged=“Musíte byť prihlásený.“ service=“1″ worker=“1″][app_pagination month=“1″][app_confirmation title=“Skontrolujte si Vaše údaje“ button_text=“Potvrdzujem objednávku“ confirm_text=“Vašu objednávku sme dostali, ďakujeme.“ warning_text=“Vyplňte povinné polia.“ name=“Meno:“ email=“Email:“ phone=“Mobil:“ address=“Adresa:“ city=“Mesto:“ note=“Poznámka:“ gcal=“Google kalendár“]

Vieme Vám pomôcť

Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie BSM.

03Rozvod manželstva

Rozvod manželstva je citlivá téma, pri ktorej každý potrebuje partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť. Ponúkame Vám právne služby a zastupovanie vo veci rozvodu pri rokovaní s druhou stranou a v konaní pred súdom.

03Deti a výživné

Deti sú nesporne to najdôležitejšie, čo každý z nás má. Preto je určenie práv a povinností k maloletým a vyživovacia povinnosť dôležitou súčasťou rozvodového konania.

03Majetkové vyporiadanie

Majetkové hodnoty, na ktorých tvorbe ste sa predchádzajúce roky podieľali, treba chrániť a obhájiť Váš podiel na majetku nadobudnutom počas trvania manželstva.

Call Now Button