02 / 4464 1645 (Po - Pia 8.00 - 16.00) office@rozvodmanzelstva.sk

O nás

AK LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o. je advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, vedená advokátkou Lenkou Litvákovou, zapísanou v Slovenskej advokátskej komore od roku 2012.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v rôznych oblastiach práva, najmä právo duševného vlastníctva, rodinné právo, obchodné právo, občianske právo. V oblasti rodinného práva, najmä:

  •  právne poradenstvo v oblasti rodinného práva;
  • zastupovanie klientov v rozvodových konaniach, v konaniach o úprave rodičovských práv a povinností, v konaniach o určení a zapretí otcovstva, v konaniach o osvojení a v iných konaniach;
  • príprav návrhov a iných podaní;
  • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva;
  • rokovanie s druhou stranou na zabezpečenie dohody účastníkov;
  • zabezpečenie a uzatváranie rodičovských dohôd;
  • vymáhanie výživného;
  • mimosúdne riešenie sporov a zmierovacie konania;
Call Now Button