02 / 4464 1645 (Po - Pia 8.00 - 16.00) office@rozvodmanzelstva.sk

Advokátska kancelária

Advokatska kancelária - advokát BratislavaAdvokátska kancelária AK LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o. sídli v Bratislave. Je vedená advokátkou Mgr. Ing. Lenkou Litvákovou, zapísanou v Slovenskej advokátskej komore od roku 2012.

Advokátska kancelária sa úzko špecializuje na oblasť rodinného práva avšak poskytuje právne služby aj v ostatných oblastiach práva, a to najmä práva duševného vlastníctva, občianskeho práva a obchodného práva.

 

 

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva sa špecializujeme najmä na:

 • všeobecné právne poradenstvo,
 • zastupovanie klientov v rozvodových konaniach,
 • zastupovanie klientov v konaniach o úprave rodičovských práv a povinností,
 • zastupovanie klientov v konaniach o určení a zapretí otcovstva,
 • zastupovanie klientov v konaniach o osvojení a v iných konaniach,
 • prípravu návrhov a iných podaní,
 • poradenstvo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • rokovanie s druhou stranou na zabezpečenie dohody účastníkov,
 • zabezpečenie a uzatváranie rodičovských dohôd,
 • vymáhanie výživného,
 • mimosúdne riešenie sporov a zmierovacie konania.

 

Vieme Vám pomôcť

Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie BSM.

03Rozvod manželstva

Rozvod manželstva je citlivá téma, pri ktorej každý potrebuje partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť. Ponúkame Vám právne služby a zastupovanie vo veci rozvodu pri rokovaní s druhou stranou a v konaní pred súdom.

03Deti a výživné

Deti sú nesporne to najdôležitejšie, čo každý z nás má. Preto je určenie práv a povinností k maloletým a vyživovacia povinnosť dôležitou súčasťou rozvodového konania.

03Majetkové vyporiadanie

Majetkové hodnoty, na ktorých tvorbe ste sa predchádzajúce roky podieľali, treba chrániť a obhájiť Váš podiel na majetku nadobudnutom počas trvania manželstva.

Telefón: 02 / 4464 1645 (Po – Pia 8.30 – 16.00) 

E-mail: office@rozvodmanzelstva.sk

Call Now Button