02 / 4464 1645 (Po - Pia 8.00 - 16.00) office@rozvodmanzelstva.sk

Advokátska kancelária v Bratislave
Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie BSM

Vieme Vám pomôcť.

Potrebujete spracovať návrh na začatie konania o rozvod manželstva, určiť vyživovaciu povinnosť partnera voči maloletým deťom, vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) alebo zastupovať pred súdom? V takom prípade sú Vám k dispozícii služby našej advokátskej kancelárie.

Advokátska kancelária v Bratislave: Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie a BSM

Rozvod manželstva

Rozvod manželstva je jeden z troch spôsobov zániku manželstva, a to popri zániku manželstva smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho.

Advokát:

 • Vám poradí, aké dôkazy je potrebné zabezpečiť,
 • Vám spracuje písomný návrh na rozvod manželstva,
 • podá za Vás návrh na súd,
 • Vás bude zastupovať v konaní na súde.
Advokátska kancelária v Bratislave: Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie a BSM

Deti a výživné

Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Na jeho výživu prispievajú obaja rodičia podľa svojich možností a majetkových pomerov.

Advokát:

 • Vám poradí, aké povinností ma druhý z rodičov,
 • Vám spracuje písomný návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa,
 • podá za Vás návrh na súd,
 • Vás bude zastupovať v konaní na súde.
Advokátska kancelária v Bratislave: Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie a BSM

Majetkové vyporiadanie

Bezpodielové spoluvlastníctvo je majetkové spoločenstvo manželov, v ktorom nie je možné kvantitatívne určiť podiel manželov na vlastníckom práve.

Advokát:

 • Vám poradí, aké možnosti máte pri delení majetku,
 • Vám spracuje písomný návrh na vyporiadanie BSM,
 • podá za Vás návrh na súd,
 • Vás bude zastupovať v konaní na súde.

Cenník

Odmena advokáta je štandardne upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Vieme Vám pomôcť

Advokátska kancelária v Bratislave

Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie BSM

03Rozvod manželstva

Rozvod manželstva je citlivá téma, pri ktorej každý potrebuje partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť. Ponúkame Vám právne služby a zastupovanie vo veci rozvodu pri rokovaní s druhou stranou a v konaní pred súdom.

03Deti a výživné

Deti sú nesporne to najdôležitejšie, čo každý z nás má. Preto je určenie práv a povinností k maloletým a vyživovacia povinnosť dôležitou súčasťou rozvodového konania.

03Majetkové vyporiadanie

Majetkové hodnoty, na ktorých tvorbe ste sa predchádzajúce roky podieľali, treba chrániť a obhájiť Váš podiel na majetku nadobudnutom počas trvania manželstva.

Call Now Button